Поліщук Леонід Клавдійович

Навчально-методична робота

 

np2

 

1. Поліщук Л. К. Обладнання та транспорт механообробних цехів / Л. К. Поліщук - Частина 1. Металорізальні верстати. Лабораторний практикум. Навчальний посібник - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 70 с. 

2. Поліщук Л. К. Обладнання та транспорт механообробних цехів / Л. К. Поліщук, Р. Д. Іскович-Лотоцький - Частина 1. Кінематика верстатів. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 154 с.  

3. Іскович-Лотоцький Р. Д. Зубо- та різьбооброблювальні верстати / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук, О. В. Поліщук - Навчальний посібник - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 132 с.

 

4. Поліщук Л. К. Прикладна механіка та матеріалознавство: навчальний посібник / Л. К. Поліщук - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 209 с.

 

5. Обертюх Р. Р. Деталі машин: Лабораторний практикум / Обертюх Р. Р., Поліщук Л. К., Слабкий А. В. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 93 с.

 

6. Поліщук Л. К. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання: Лабораторний практикум / Поліщук Л.К., Обертюх Р.Р., Слабкий А.В. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 117 с.

 

7. Поліщук Л. К. Підйомно-транспортні машини та механізми: Лабораторний практикум / Л. К. Поліщук, А. В. Слабкий – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 73 с.

 

 

1. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 8.05050301 - металорізальні верстати та системи (для всіх форм навчання) /Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук. - Вінниця: ВНТУ, 2015.

 

2.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (дипломної роботи) зі спеціальності 7.05050301 - металорізальні верстати та системи (для всіх форм навчання) /Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Л. К. Поліщук, Р. Р. Обертюх. - Вінниця: ВНТУ, 2015.

 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання / Уклад. Р. Р. Обертюх, Л. К. Поліщук. ‒ Вінниця : ВНТУ, 2015 ‒ 31 с.

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Деталі машин і Деталі машин та ПТО для студентів напрямів підготовки 6.050502, 6.050502мс - Інженерна механіка; 6.050503 - Машинобудування; 6.070106, 6.070106мс - Автомобільний транспорт / Уклад. Р. Р. Обертюх, Л. К. Поліщук. - Вінниця: ВНТУ, 2015 - 62 с.

 

5. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни Підйомно-транспортні машини та механізми

 

6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Підймно-транспортні машини та механізми

 

Робочий план з дисципліни Деталі машин та підйомно-транспортне обладнання (2017-2018 н.р. ДФН)

 

Робочий план з дисципліни Підйомно-транспортні машини та механізми  (2017-2018 н.р. ДФН)

 

 

Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни Деталі машин

Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни Обладнання та транспорт металообробних цехів

Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни Деталі машин та ПТО

Перелік питань для підготовки до колоквіуму 1 та 2 з дисципліни Деталі машин та ПТО

Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни Промислові роботи і маніпулятори

Перелік питань для підготовки до колоквіуму №1 Обладнання та транспорт металообробних цехів

Перелік питань для підготовки до колоквіуму №2 Обладнання та транспорт металообробних цехів

Перелік питань для підготовки до колоквіуму №1 Промислові роботи і маніпулятори 

Перелік питань для підготовки до колоквіуму №2 Промислові роботи і маніпулятори

Перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни Підйомно-транспортні машини та механізми

Перелік питань для підготовки до колоквіуму 1 та 2 з дисципліни Підйомно-транспортні машини та механізми